Chính sách bảo mật trực tiếp 3s của chúng tôi

Cảm ơn các bạn đã truy cập vào trang web của bongda3s.live. Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty Cổ phần CP Thông tin và Truyền thông Thể Thao bongda3s.live Chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin truy cập và dữ liệu cá nhân của khách truy cập thông qua Website. Khi sử dụng trang web của Bongda3s, thì đồng nghĩa bạn đã thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của Chúng tôi. Hãy xem qua bản Chính sách bảo mật dưới đây để có cái nhìn đúng hơn về những cam kết mà Chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của tất cả khách truy cập.

1.   Bongda3s luôn tôn trọng và cam kết sẽ thực hiện chính bảo mật những thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp cho Chúng tôi thông qua Trang web này. Chúng tôi cam kết sẽ cố hết sức và sử dụng các biện pháp phù hợp để các thông tin mà người dùng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng Website bongda3s.live được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép từ nguồn khác. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được 100% tất cả các truy cập trái phép. Trong các trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm với bất kỳ hình thức nào đối với những trường hợp khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại cá nhân nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

2.    Bongda3s.live có thể thu thập các thông tin về người dùng và máy tính của bạn bao gồm các chi tiết IP, thông tin người dùng mà bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi hoặc bạn gửi đến trang web hoặc thông tin mà chúng tôi có được từ câu trả lời của bạn từ email được gửi từ chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để chắc chắn bạn có thể sử dụng Website của chúng tôi đạt được hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được nhiều thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ nếu được yêu cầu và nhận được thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi. Vì mục đích làm rõ, Chúng tôi sẽ không tiến hành thu thập các thông tin về thẻ tín dụng cũng như số chứng minh thư nhân dân và số hộ chiếu hoặc tất cả các thông tin khác mà bạn không chủ động cung cấp cho trang web.

3.    Bongda3s có thể cung cấp các thông tin cá nhân thu thập từ người dùng cho bên thứ ba có liên quan trong quá trình chúng tôi đang thực hiện khai thác, nâng cấp, cập nhật, bổ sung thêm các chức năng của trang web, nhằm đảm người dùng có thể sử dụng Website và tương tác với chúng tôi một cách nhanh nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của người dùng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

4.    Bongda3s đang sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin cũng như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các website tiện lợi hơn. Cookies sẽ lập tức lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính đã truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau.

5.    Bongda3s có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ lên một số thông tin xã hội với các trang mạng xã hội như Facebook, TWitter, Telegram. Nếu bạn chia sẻ, thông tin mà người dùng tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của các bên thứ ba này – vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư của các trang đó để biết thêm thông tin.

6.    Bongda3s.live có chính sách quyền riêng tư sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ Website này. Để biết thêm thông tin về cách xử lý các thông tin cá nhân trên những trang web được mở ra từ liên kết với Website này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của webnsite đó.

7.    Chúng tôi sẽ không gửi cho bạn các email không mong muốn, do vậy bạn có thể chọn không nhận bằng cách nhấp “hủy đăng ký” trong các email mà bạn nhận được từ Chúng tôi.

8.    Bongda3s sẽ có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi điều đó cần thiết. Bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên Trang web của Chúng tôi và sẽ được ghi ngày để bạn nhận biết được bản mới nhất.

Truy cập ngay bongda3s để xem trực tiếp bóng đá nhanh nhất.