Điều Khoản Dịch Vụ Trực Tiếp 3s – Bóng Đá 3s

Vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản này và xác nhận rằng các bạn hoàn toàn hiểu nội dung của nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các điều khoản dịch vụ này, vui lòng tìm kiếm sự trợ giúp từ cố vấn pháp lý trong khu vực pháp lý của các bạn.

Đồng ý với điều khoản dịch vụ

Thỏa thuận cấp phép người dùng là thỏa thuận hợp tác giữ người dùng và Bóng đá 3s. (tức là nền tảng phát trực tuyến video Bóng đá 3s). Về đăng ký và đăng nhập vào nền tảng livestream trực tuyến Bóng đá 3s và thỏa thuận sử dụng các dịch vụ trên Trang web, thỏa thuận quy định giữa nền tảng Bóng đá 3s và người dùng. Bạn có thể là một cá nhân hoặc tổ chức đăng ký, đăng nhập, sử dụng và nhận các dịch vụ theo thỏa thuận của chúng tôi.

Quy định thành viên Các bạn nên đọc kỹ (trẻ vị thành niên bắt buộc có sự giám sát của phụ huynh) và hiểu rõ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận, đặc biệt là các điều khoản hạn chế. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong quy định này, vui lòng dừng sử dụng bất kỳ dịch vụ cá cược nào tải xuống hoặc cài đặt phần mềm livestream. Yêu cầu đăng ký, đăng nhập, sử dụng… của người dùng sẽ được coi là chấp nhận các thỏa thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận của trang web.

Sửa đổi

Thông qua truy cập hoặc sử dụng Bóng đá 3s, quý khách đồng ý chấp nhận tất cả các quy định và điều khoản của thỏa thuận. Bóng đá 3s là nền tảng cung cấp các nội dung trực tiếp thể thao, tương tác và các dịch vụ liên quan cho người dùng. Nếu quý khách không muốn tuân theo tất cả các điều kiện và điều khoản của thỏa thuận, vui lòng dừng truy cập hoặc sử dụng chương trình phát sóng trực tiếp trên Bongda3s.live. Nếu chấp nhận thỏa thuận, nghĩa là quý khách hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với tất cả nội dung của thỏa thuận, cũng như bất kỳ thay đổi nào được thực hiện bởi Bóng đá 3s và phụ lục của thỏa thuận bất kỳ lúc nào.

Quyền hạn của Bóng đá 3s

Bongda3s.live có quyền bổ sung, cập nhật và sửa đổi tất cả các quy tắc này (hoặc bất kỳ một chi tiết nào trong đó) tại mọi điểm. Mọi bổ sung, cập nhật hoặc sửa đổi nêu trên sẽ được thông báo trên trang website livestream. Các quy định và quy tắc Bóng đá 3s đã được bổ sung, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay khi chúng được công bố trên trang chủ. Sau khi hội viên tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào dịch vụ Bóng đá 3s thông qua trang web bongda3s.live và thiết bị livestream, tất cả hội viên sẽ được mặc định đã đồng ý và chấp nhận các quy tắc và các quy tắc đã bổ sung, cập nhật hoặc sửa đổi đã được công bố. Hội viên xác nhận và đồng ý có trách nhiệm kiểm tra tất cả các bổ sung, cập nhật và sửa đổi nêu trên. Bóng đá 3s có thể quyết định một cách độc lập việc thông báo cho quý khách về các bổ sung.

Lưu ý

Bong đá 3s không có nghĩa vụ thông báo cho tất cả người dùng về sự thay đổi của các quy định. Quý khách nên tự chủ động cập nhật tất cả các nội quy của Bóng đá 3s hàng tháng. Nếu như người dùng không thực hiện các quyền hoặc các nghĩa vụ nêu trên thì sẽ không có quyền tranh chấp về hiệu lực pháp luật của các điều khoản có liên quan.

Tham khảo thêm: Soi Kèo.